Apple phải giảm giá iPhone tại Trung Quốc vì chật vật doanh số?

Các nhà bán lẻ tại Trung Quốc vừa giảm giá bán iPhone. Các nhà phân tích xem đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Apple đang chật vật để đẩy doanh số iPhone đạt mức dự tính. Đọc thêm

Yến My