Các ngân hàng lạc quan về kết quả kinh doanh năm 2017

Vụ Dự báo, thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2017 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Cac ngan hang lac quan ve ket qua kinh doanh nam 2017 - Anh 1

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý I/2017 các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét so với quý trước, tuy nhiên các TCTD kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn trong cả năm 2017 so với năm 2016.

Tình hình kinh doanh của các TCTD trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện. Mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống ngân hàng kỳ vọng cao hơn nhiều so với cuộc điều tra tháng 12.2016 (tăng 13,4%).

Trong quý 1/2017, nhu cầu thanh toán thẻ tăng trưởng 42,5%, nhu cầu vay vốn tăng 37,4% và nhu cầu gửi tiền tăng 35,5%. Có 65,6% ngân hàng kỳ vọng trong quý 2 các nhu cầu trên còn tăng cao hơn.

Đa số các ngân hàng cho rằng tình hình thanh khoản của hệ thống tiếp tục diễn biến khả quan, là cơ sở cho việc ổn định lãi suất huy động, ổn định chi phí vốn đầu vào và tạo nguồn lực xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Trong quý 2, các ngân hàng kỳ vọng huy động vốn của toàn hệ thống sẽ tăng trưởng bình quân 5,58%, và tăng 16,23% trong năm 2017; dư nợ tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng 5,81% so với quý trước và tăng 17,23% trong năm 2017.

Dự kiến trong năm 2017, 90,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016. Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

M.T