Khối ngoại chen chân vào ngành điện

Khối ngoại chen chân vào ngành điện

Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) vừa tổ chức buổi giới thiệu đầu tư, ngay lập tức đơn vị được 4 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua 36% vốn. Để sở hữu số vốn này từ Genco 3, giới phân tích cho rằng, các cổ đông sẽ phải bỏ ra tối thiểu khoảng trên 18.400 tỷ đồng.

chuyển nhượng dự án in english  chuyển nhượng nhà thuốc 2014 

Địa ốc Sài Gòn: Vỡ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Địa ốc Sài Gòn: Vỡ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 628,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 182,5 tỷ đồng. Với kết quả này, SGR mới chỉ hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu (1.209 tỷ đồng) và 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm (200 tỷ đồng).

iphone usb  iphone yellow screen