CYC thực hiện thủ tục hủy niêm yết

Sở GDCK TP. HCM đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết đối với cổ phiếu CYC của CTCP Gạch men Chang Yih.

CYC thuc hien thu tuc huy niem yet - Anh 1

Cụ thể, ngày 31/3 vừa qua, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của CYC do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán và phát hành ngày 25/3.

Theo đó, CYC đạt lợi nhuận sau thuế năm 2016 là âm 8,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 của Công ty là âm 34,61 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã lỗ 2 năm liên tiếp là năm 2014 và 2015 với lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2014 là âm 13,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2015 là âm 37,47 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và năm 2015.

Với quy định chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét, HOSE đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết đối với cổ phiếu CYC do lỗ 3 năm liên tục.

Được biết, cổ phiếu CYC đã chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 22/8/2016 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2016 là âm 24,68 tỷ đồng. Đóng cửa phiên cuối tuần trước ngày 31/3, CYC đứng nguyên mốc giá tham chiếu 4.060 đồng/CP khi không có giao dịch.

T.T

T.T