Giao dịch 'chui' cổ phiếu NGC, 2 quỹ ngoại bị phạt

Hai quỹ Intereffekt Investment Funds N.V. và TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity, mỗi quỹ bị phạt 62,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt quỹ Intereffekt Investment Funds N.V. (địa chỉ: Sewei 2, 8501 SP Joure The Netherlands - Hà Lan) 62,5 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã chứng khoán: NGC).

Trước đó, ngày 22/5/2018, Intereffekt Investment Funds N.V. bán 246.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,3% xuống còn 0% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Tương tự, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity (địa chỉ: 5 Allee Scheffer, L-2520 Luxembourge - Bỉ) vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 22/5/2018, TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity đã mua 246.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 12,3% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của quỹ này.

HOÀNG HÀ