Quảng Ngãi hợp long cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc

Quảng Ngãi hợp long cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc

Đây là cây cầu đầu tiên Quảng Ngãi đầu tư bằng ngân sách từ sau 1975 đến nay. Việc hợp long cầu Thạch Bích đã cụ thể hóa cam kết của nhà thầu trước lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về đưa công trình về đích trước tiến độ đảm bảo an toàn, chất lượng. Dự án cũng góp phần từng bước thực hiện quy hoạch đô thị ven sông Trà Khúc mà tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt.

chuyển nhượng bãi rửa xe  in chuyển nhượng