Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ xóa bỏ 7 bến bãi nằm ngoài quy hoạch

Từ năm 2016 trở về trước, huyện Tứ Kỳ có 35 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh than, trong đó 26 bến bãi nằm trong quy hoạch, 09 bến bãi nằm ngoài quy hoạch. Hạt Quản lý đê Tứ Kỳ đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động của 9 bến bãi không nằm trong quy hoạch, đồng thời có công văn kiến nghị với UBND huyện và chính quyền các địa phương trong việc xử lý các hoạt động bến bãi hoạt động sai phép, các bến bãi hoạt động không phép.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ xóa bỏ 7 bến bãi nằm ngoài quy hoạch - Ảnh 1

Một bến bãi hoạt động không phép ở xã Thanh An.

Đến nay, UBND huyện Tứ Kỳ đã tập trung chỉ đạo xóa bỏ được 7/9 bến bãi nằm ngoài quy hoạch. 2 bãi còn lại xẽ xử lý trong thời gian sớm nhất. Huyện cũng yêu cầu chủ bãi nằm trong quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ, xin cấp phép để hoạt động theo đúng quy định.

Ngoài các bãi kinh doanh vật liệu quy mô lớn, Tứ Kỳ còn có 5 bến bãi nhỏ lẻ trong các hộ dân, tập kết vật liệu trong vườn để sản xuất gạch không nung. Với loại hình này, huyện có công văn yêu cầu các gia đình dừng toàn bộ hoạt động bến bãi trước 31-12-2017.

Trần Tuấn