Nông dân vi diệu

Nông dân vi diệu

Gần đây, thuật ngữ cách mạng công nghiệp 4.0 (CN4.0) thường xuyên được đề cập đến đối với các lĩnh vực phát triển đời sống. Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo cuộc cách mạng này sẽ bùng nổ trong sản xuất nông nghiệp… tạo nên nhiều cơ hội và thành tựu mới.

cảm âm anh mơ  ám ảnh về hiv 

Vấn đề tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam: Quan điểm của các bên liên quan

Vấn đề tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam: Quan điểm của các bên liên quan

Bài báo trình bày quá trình nhận dạng 36 nhân tố (NT) làm tăng chi phí xây dựng (CPXD) trong các dự án (DA) giao thông đường bộ (GTĐB) ở Việt Nam, từ đó nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng các NT theo 3 chỉ số, đó là: Chỉ số xác suất xảy ra (XSXR) (Frequency Index - F.I); Chỉ số mức độ nghiêm trọng (MĐNT) (Severity Index - S.I); Chỉ số mức độ quan trọng (MĐQT) (Importance Index - IMP.I) theo quan điểm chung và quan điểm của từng bên liên quan.

ám ảnh kinh hoàng 1 thuyết minh  hoa am anh sang tap 4