Hơn 1/4 diện tích đất sẽ khô hạn hơn khi nhiệt độ Trái Đất tăng 2 độ C

Hơn 1/4 diện tích đất sẽ khô hạn hơn khi nhiệt độ Trái Đất tăng 2 độ C

Hơn 1/4 diện tích đất đai trên bề mặt Trái Đất sẽ trở nên khô hạn hơn 'một cách đáng kể' ngay cả khi con người có thể giữ mức tăng nhiệt độ 'hành tinh Xanh' ở 2 độ C như mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

bảo hiểm xã hội tam kỳ quảng nam  ngau hung pho lyrics