Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất trong nhiều nước được khảo sát

Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất trong nhiều nước được khảo sát

Bộ Tài chính nhận định các cơ sở giáo dục đại học công lập mức thu học phí còn thấp, chưa sát thực tế, đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn tài chính của GDĐH. Trong khi đó, báo cáo của Bộ GDĐT cho thấy các gia đình Việt Nam đang có mức đóng học phí cao nhất trong số nhiều nước được khảo sát.

flc tài trợ thanh hóa  tai tro piano tiles 2