Liên hoan cồng chiêng trong trường học thành phố Kon Tum

Ngày 1-4, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và hội thi trang phục dân tộc thiểu số học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tham dự Liên hoan có 20 đội của 20 trường với gần một nghìn học sinh.

Lien hoan cong chieng trong truong hoc thanh pho Kon Tum - Anh 1

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum cho biết: Liên hoan cồng chiêng trong trường học được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức hai năm một lần. Đưa cồng chiêng vào trường học là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa 8) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời cũng là một trong những nội dung của hoạt động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; đưa các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian vào trong nhà trường nhằm thu hút học sinh đến trường duy trì sĩ số chuyên cần đối với các trường học có học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Kon Tum.

Cồng chiêng, múa xoang đã được ngành giáo dục và đào tạo TP Kon Tum đưa vào giảng dạy trong trường học hơn 10 năm nay. Để duy trì được hoạt động này, các trường học trên địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các già làng và người có uy tín trong khu dân cư tổ chức truyền dạy, nói chuyện ngoại khóa mỗi tuần hai buổi cho học sinh về kỹ thuật múa xoang, đánh cồng chiêng.

Cùng với đưa cồng chiêng vào trường học, hiện nay một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum đã vận động các em học sinh người dân tộc thiểu số mặc trang phục dân tộc đến trường vào dịp đầu tuần nhằm nâng cao ý thức, tinh thần tự tôn văn hóa dân tộc cho các em.