Phát huy giá trị di sản sau vinh danh

Phát huy giá trị di sản sau vinh danh

Mới đây, cùng với việc nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, hát xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, Việt Nam đã có 20 di sản thế giới. Tự hào về di sản cha ông để lại, thiên nhiên ban tặng, tuy nhiên vấn đề đặt ra với chúng ta là phát huy giá trị di sản sau khi vinh danh.

iphone f lux alternative  iphone khóa icloud 

Món ăn, tại sao không?

Món ăn, tại sao không?

Tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã quyết định công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Như thế, cùng với hát xoan Phú Thọ được đưa ra khỏi danh sách di sản có nguy cơ “tuyệt chủng”, Việt Nam đã có tổng cộng 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, một thành tích phi thường đối với bất cứ quốc gia nào.

xe duc phuc thanh hoa quang ninh  yoon sung may hoa anh trang