Những tình huống minh chứng 'đen thôi chứ đỏ vẫn thế'

Có những tình huống mà chúng ta chỉ biết thốt lên 'đen thôi', nhưng thực ra là 'đỏ thì vẫn thế'.

Chém Gió, nguồn Youtube