PAN chi hơn 266 tỷ để nâng tỷ lệ sở hữu tại VFG lên 41,88%

Tập đoàn PAN - PAN Group (mã PAN-HOSE) vừa báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE).PAN Group đã chào mua công khai gần 9,8 triệu cổ phần VFG tương ứng 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty...

Sản phẩm của Tập đoàn PAN tại một cuộc triển lãm.

Cụ thể: PAN Group đã chào mua công khai gần 9,8 triệu cổ phần VFG tương ứng 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Tuy nhiên, PAN Group chỉ mua được 6.916.061 cổ phần, nâng tổng lượng cổ phần VFG nắm giữ lên 13.239.061 cổ phiếu, chiếm 41,88%. Giá chào mua công khai là 38.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, PAN đã chi hơn 266 tỷ để nâng tỷ lệ sở hữu tại VFG lên 41,88%.

Trước đó, ngày 1/11/2018, PAN đã mua 6.323.000 cổ phiếu VFG, chiếm 20% vốn điều lệ tại VFG và đây là số cổ phần mua lại từ Chứng khoán SSI khi đơn vị này thoái vốn.

Trên thị trường chứng khoán, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu VFG tăng 12,71% và được giao dịch quanh mốc 39.900 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh