quyết định số 73/2011/qđ-ttg


Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công ...

quyết định số 73/2011/qđ-ttg Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, ... Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 ...

Vladimir Klitschko Lao Bảo La Fontaine

73/2011/QĐ-TTg - Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định số 73/2011/qđ-ttg Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, ...

Bernadette Soubirous lợn rừng xào lá móc mật bò khô cay

73/2011/QĐ-TTg - Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp ...

Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế ...

du nhập văn hóa ngoại lai hình ảnh mừng sinh nhật đáng yêu man united football club

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ...

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công ...

quyết định số 19/2006/qđ-btc quyết định số 15 tyrannosaurini

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg 2011 chế độ phụ cấp đặc thù đối với công ...

Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg, Loại văn bản: Quyết định. Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ, Người ký: Nguyễn Tấn Dũng. Ngày ban hành: 28/12/2011, Ngày hiệu ...

năm tuổi bảo bảo là ác ma mẫu thiết kế thời trang giấy Đào Văn Thu

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg một số mức phụ cấp đặc thù đối với công ...

Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động ...

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là gì Pablo Iglesias Mobell Tab

Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực ...

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công ...

E AFC Champions League 2016 Nguyễn Huy Vinh khám xét người

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg của chính phủ V/v quy định một số phụ

Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng ban hành quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù ...

Europa League 2011/12

Quy định mới về phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành ...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg - ngày 28.12.2011 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công ...

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức ...

Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg - TaiLieu.VN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ... Nội dung Text: Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ...

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp chống dịch ... Thông tư 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ...

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg | tư vấn pháp luật | luật đất đai ...

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg 2011 chế độ phụ cấp đặc thù đối với ...

Số hiệu: 73/2011/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: 12/01/2012 Số công báo: Từ số 85 đến số 86 Tình trạng: Đã ...

Đăng nhập - Vien Sot ret Ky Sinh Trung - Con trung Quy Nhon

Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch sẽ được tăng kể từ ngày 15/2/2012.

Điều kiện trả phụ cấp theo quyết định số 73/2011/QĐ - ttg

Điều kiện trả phụ cấp theo quyết định số 73/2011/QĐ - ttg. Trạm y tế của các doanh nghiệp có phải là cơ sở y tế công lập không? ... Họ có được trả phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ Tướng CP không ạ? Tại khoản ...

Công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập ...

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

QUYẾT ĐỊNH Số: 73/2011/QĐ-TTg - BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HỒNG DÂN

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH ... Từ khóa: QUYẾT ĐỊNH Số: 73/2011/QĐ-TTg