Thông báo địa điểm văn phòng làm việc mới

Nhà xuất bản Thanh Niên chuyển địa điểm làm việc mới.

Nhà xuất bản Thanh Niên thông báo: Chi nhánh Nhà xuất bản Thanh Niên tại TP.HCM có văn phòng làm việc cũ tại 27B Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM chuyển về địa điểm mới: số 145 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐTVP: 028.39106962 - 028.39106963, kể từ ngày 1.1.2019.

Vậy chúng tôi trân trọng thông báo để các cộng tác viên NXB Thanh Niên và quý bạn đọc tiện giao dịch và liên hệ. Trân trọng cảm ơn!

Nhà xuất bản Thanh Niên