Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ mới của các cơ quan đơn vị.

Ông Trần Tuấn Anh. (Ảnh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Cụ thể, tại Quyết định số 61/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Tuấn Anh - Viện trưởng Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Anh có học vị tiến sĩ.

Vào năm 2010, ông đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Địa chất.

Tại Quyết định số 58/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh - Hàm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc cho ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ) giữ chức vụ Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định số 59/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng - Thư ký ông Trịnh Đình Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ) giữ chức Trợ lý ông Trịnh Đình Dũng.

PV