Tin nhanh Quốc tế ngày 29.3: Quốc hội Scotland ủng hộ trưng cầu dân ý độc lập

Quốc hội Scotland ủng hộ trưng cầu dân ý độc lập,tổng thống Trump hủy bỏ hàng loạt chính sách khí hậu,công nghệ cấy ghép não giúp tứ chi hoạt động