Tuần qua, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 200 tỷ đồng, xả bán mạnh cổ phiếu CTG

Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch sôi động hơn trong tuần thứ 2 của năm mới 2019 và duy trì trạng thái mua ròng với giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi khối này tiếp tục đẩy mạnh gom VNM thì cổ phiếu ngân hàng CTG lại bị xả bán khá mạnh.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 4 phiên bán ròng vào đầu tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,92 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 733.570 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 150,95 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 55,57 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.170,03 tỷ đồng (tăng 89,75% về lượng và 84,84% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 58,49 triệu đơn vị, giá trị 2.019,08 tỷ đồng (cùng tăng mạnh 104,84% về lượng và 102,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/1

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,44 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 45,67 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,41 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 9,37 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng hơn 4 triệu đơn vị, giá trị 71,09 tỷ đồng (tăng 261,2% về lượng và 303,23% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,63 triệu đơn vị, giá trị 25,42 tỷ đồng (tăng nhẹ 3,68% về lượng nhưng giảm 5,85% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/1

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,59 triệu đơn vị và mua ròng về giá trị đạt 9,62 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 169.940 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 34,68 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 4 triệu đơn vị, giá trị 176,36 tỷ đồng (tăng hơn 82% về lượng và gần 79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,62 triệu đơn vị, giá trị 166,74 tỷ đồng (tăng 135,79% về lượng và 161,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/1

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng hơn 3 triệu đơn vị, gấp hơn 3,5 lần so với tuần trước (bán ròng chỉ 847.499 đơn vị). Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 206,24 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,62% so với tuần trước (mua ròng 202,95 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu lớn VNM tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng về giá trị với 217,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 1,65 triệu đơn vị.

Trong khi đó, VRE là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 3,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 109,53 tỷ đồng.

Tiếp theo là TPB được mua ròng 2,11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 43,67 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 145,81 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo vẫn là các mã bluechip như VJC bị bán ròng 144,42 tỷ đồng (1,25 triệu đơn vị, VIC với 124,81 tỷ đồng (1,24 tỷ đồng), NVL với 84,75 tỷ đồng (gần 1,5 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, danh mục mua vào của nhà đầu tư ngoại khá hạn chế, ngoại trừ cổ phiếu PVS. Trong cả 5 phiên giao dịch, cổ phiếu PVS luôn dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất của khối ngoại. Tính chung cả tuần, PVS được mua ròng 3,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 64,06 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh là VGC với khối lượng 333.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,92 tỷ đồng.

T.T